home

Holde ikke mål

Black Box Teater, Fakta Morgana viser "Evilution"

Black Box Teater, Lille Scene: Fakta Morgana: «Evilution» Tekst: Fra debatten i Europarådet 4.10.2007 Konsept og regi: Marius Kolbenstvedt Musikk: Bjørn Bolstad Skjelbred Med Pia Maria Roll, Eirik Raude (slagverk), Nina Ossawy, George Kentros (fiolin), Bjørn Bolstad Skjelbred og Marius Kolbestvedt Støttet av Norsk kulturfond, Den Kulturelle Skolesekken, Fond for utøvende kunstnere, Fritt Ord og Det Norske Komponistfond

Fakta Morgana lykkes dessverre ikke med sitt ambisiøse dokumentarprosjekt

Denne uken er det 200 år siden Charles Darwin ble født, og 150 år siden utgivelsen av «Artenes Opprinnelse», to begivenheter som har fått en grundig og velfortjent markering i avisa. Samtidig vinner merkelig nok kreasjonismen, den bokstavelige troen på «Bibelen»s skapelsesberetning, stadig flere tilhengere. Med «Evilution» har frigruppen Fakta Morgana som teller sterke navn som Pia Maria Roll, Nina Ossawy og Marius Kolbenstvedt, ønsket å dramatisere en debatt i Europarådet i oktober 2007, der rådet drøftet farene ved å bruke kreasjonismen i undervisningen. Ifølge programmet beveger «Evilution» seg «i landskapet mellom fiksjon og virkelighet med musikalsk akkompagnement». Jeg gledet meg til forestillingen, og moret meg over tittelen, et oppfinnsomt à-propos til Darwin-jubileet.

 

Ved inngangen til salen deler en lodden ape ut noen ark der Europarådets debatt oppsummeres. Scenografien er enkel: et møtebord med noen stoler, ulike musikkinstrumenter. Så tar apen av seg masken, han blir til en pen, lys ung mann som forteller oss at Europarådet avviste å drøfte rapporten om kreasjonismen første gangen den ble lagt fram i juni 2007, men behandlet saken da rapporten forelå i omskrevet versjon i oktober 2007.

To musikere og tre skuespillere toger inn på scenen. Den ene skuespilleren er møteleder mens de fire andre i fortettet form framfører argumentasjonen fra Europarådets representanter. Fakta Morgana skriver selv at målet har vært «å iscenesette rapporten… som scenekunst». Men kortversjonene av rådsmedlemmenes mer eller mindre banale innlegg blir aldri til teater, og musikken lykkes heller ikke i å skape et «fiksjonsunivers der følelsene omkring denne debatten kommer til syne». De som har øre for ny musikk, vil kunne oppleve «Evilution» som en slags absurd scenekonsert, mens andre vil kunne more seg over musikkens veksling mellom ironisk distanse og voldsomt følelsesmessig engasjement. Men musikk-innslagene står i en ufruktbar kontrast til teksten, og som helhet betraktet er forestillingen rett og slett kjedelig.

 

Det store spørsmålet er hvilken målgruppe oppsetningen er laget for? Den har lite å gi et voksent publikum. Den er dessuten støttet av Den kulturelle skolesekken, så man må tro at den henvender seg til skoleelever. Men selv om skolen på forhånd sørger for en grundig innføring både i Europarådets funksjoner og i kreasjonisme kontra evolusjonisme, er forestillingen for abstrakt utilgjengelig for barn i grunnskolen, og til og med i videregående vil de unge ha vanskelig for å få noe ut av den ustrukturerte gjengivelsen av debatten. Og er kreasjonismen virkelig så farlig at slagverket må «sensurere» bort innlegget til teoriens eneste forsvarer?

Dessverre - «Evilution» er en ambisiøs satsing som ikke holder mål.

Denne anmeldelsen sto i Klassekampen torsdag 12. februar

 

Publisert: 17.02.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Evilution

Evilution

Foto Nina Ossawy

Evilution

Evilution

Foto Nina Magnus